شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
|
|

نخستین جلسه درس خارج «فقه حقوق و آزادی های عمومی در اسلام» (91/11/29)

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲
برای اولین بار در تاریخ حوزه های علمیه جهان تشیع، درس خارج فقه حقوق بشر پس از مدتها پیگیری به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و مساعدت و همیاری علمای دلسوز و فضلای فرهیخته حوزه علمیه، در زمستان سال 1391 در شهر مقدس قم دایر شد. نظر به اهمیت مباحث جلسات درس مزبور و تقاضاهای مکرر از ناحیه علاقمندان به مباحث فقهی و حقوقی برای بهره مندی از درس یادشده، امور انفورماتیک کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران قبل از اینکه متن منقح مباحث مطروحه به صورت مکتوب منتشر شود، فایل صوتی جلسات را آماده کرد تا در دسترس عموم قرار گیرد. امید است مخاطبان ارجمند استفاده لازم را بنمایند و در آینده شاهد رونق یافتن هرچه بیشتر درس های تخصصی حقوق بشر از منظرهای مختلف علمی و گرایش های متنوع اسلامی در حوزه های علمیه باشیم. شایان ذکر است برای آغاز درس خارج یادشده، پیامی از سوی دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران خطاب به شرکت کنندگان در درس صادر شد که توضیح دهنده انگیزه ها و اهداف کمیسیون از پیگیری این موضوع و چشم اندازهای آتی آن می باشد. پیام مزبور نیز در آغاز فایل حاضر میباشد .نخستین جلسه درس خارج «فقه حقوق و آزادی های عمومی در اسلام» (91/11/29)

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران