جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
|
|

پوسترهای ترویجی

1 حریم خصوصی و ضرورت صیانت از آن حریم خصوصی و ضرورت صیانت از آن دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
2 صیانت از محیط زیست و برخی مسئولیت های شهروندی صیانت از محیط زیست و برخی مسئولیت های شهروندی دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
3  لزوم رعایت حقوق کودک لزوم رعایت حقوق کودک دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
4 حمایت از اقشار آسیب پذیر را گسترش دهیم حمایت از اقشار آسیب پذیر را گسترش دهیم دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
5 نسبت به حقوق هم حساس باشیم نسبت به حقوق هم حساس باشیم دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
6 الزامات بهداشتی را رعایت کنیم الزامات بهداشتی را رعایت کنیم دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
7 حقوق اقلیت ها  و توسعه جوامع حقوق اقلیت ها و توسعه جوامع دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70
8 عدالت جنسیتی و انتظارات عدالت جنسیتی و انتظارات دریافت پوستر A3 دریافت پوستر 50 * 70