پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
|
|

حج و حقوق بشر ؛ نیازمند اندیشه ورزی و اقدامات جدی

حج میعادگاه میلیون ها مسلمانی است که از سراسر جهان برای غبار روبی از روح و جان خود  وهمبستگی انسانی گرد هم می آیند تا ضمن تقویت ایمان دینی خود، ارزش انسان بودن و مسئولیت های مربوط را بیشتر بدانند. چنین میعادگاه بی نظیر وعظیمی، چه نسبتی با حقوق بشر و معیارها و موازین شناخته حقوقی دارد؟ ایجاد حساسیت نسبت به این پرسش  وتامل کوتاه در این زمینه، محور بروشور حاضر است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱