جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
|
|

حج و حقوق بشر ؛ نیازمند اندیشه ورزی و اقدامات جدی

حج میعادگاه میلیون ها مسلمانی است که از سراسر جهان برای غبار روبی از روح و جان خود  وهمبستگی انسانی گرد هم می آیند تا ضمن تقویت ایمان دینی خود، ارزش انسان بودن و مسئولیت های مربوط را بیشتر بدانند. چنین میعادگاه بی نظیر وعظیمی، چه نسبتی با حقوق بشر و معیارها و موازین شناخته حقوقی دارد؟ ایجاد حساسیت نسبت به این پرسش  وتامل کوتاه در این زمینه، محور بروشور حاضر است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱