پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
|
|

گرامیداشت روز بین المللی دختر بچه ها ( 11 اکتبر/19 مهرماه)

بروشور حاضر در جهت اطلاع رسانی عمومی ویژه روز دختر بچه ها (11 اکتبر) از سوی امور آموزشی ترویجی کمیسیون تقدیم شده است.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱