چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸
|
|

چرا روز جهانی حقوق بشر دارای اهمیت است؟

هر ساله در تقویم جهانی روز دهم دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر تعیین گردیده و در سراسر جهان برنامه هایی بدین مناسبت برگزار می شود. بروشور حاضر درخصوص اهمیت این روز و ظرفیت های اندیشه اسلامی برای ارتقاء حقوق بشر در سطح جهانی، توضیحاتی ارائه می کند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱