پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
|
|

چرا روز جهانی حقوق بشر دارای اهمیت است؟

هر ساله در تقویم جهانی روز دهم دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر تعیین گردیده و در سراسر جهان برنامه هایی بدین مناسبت برگزار می شود. بروشور حاضر درخصوص اهمیت این روز و ظرفیت های اندیشه اسلامی برای ارتقاء حقوق بشر در سطح جهانی، توضیحاتی ارائه می کند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱