شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

در قبال نقض حقوق انسانی چه باید کرد؟

این بروشور در صدد است تا برخی راهکارهای کلی برای نوع مواجهه با موارد نقض حقوق بشر را معرفی کند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱