پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
|
|

در قبال نقض حقوق انسانی چه باید کرد؟

این بروشور در صدد است تا برخی راهکارهای کلی برای نوع مواجهه با موارد نقض حقوق بشر را معرفی کند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱