شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

آشنایی با حقوق همبستگی در موازین بین المللی - شماره 3 - (حق تعیین سرنوشت)

حقوق همبستگی در تقسیم بندی طیف های مختلف حقوق بین المللی بشر، نسل سوم حقوق بشر یا طیف سوم حق های تخصصی شناخته شده در سطح بین المللی محسوب می شوند که پس از حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردارند. در مجموعه بروشورهای حقوق همبستگی سعی شده مخاطبان ارجمند با مفهوم این حقوق و مصادیق مهم مطرح ذیل حقوق همبستگی آشنا شوند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱