دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
|
|

چرا باید برای پیشبرد حقوق بشر فعال باشیم

این بروشور در تکمیل بروشور شماره یک درخصوص ضرورت فعال بودن هریک از شهروندان برای پیشبرد حقوق بشر نکاتی را با مخاطبان ارجمند در میان می گذارد.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱