پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
|
|

حق های انسانی ما در اسناد بین المللی و ملی کدامند؟ (قسمت چهارم)

مجموعه بروشورهای حق های انسانی ما در اسناد ملی و بین المللی مروری فشرده بر مفاد برخی از مقررات داخلی و استانداردهای حقوقی بین المللی دارد تا مخاطبان ارجمند آشنایی اجمالی به حق و حقوق خود در موازین یادشده پیدا کنند. قطعاً معرفی بروشورها در حد آشنایی اولیه است و علاقمندان باید در این خصوص به منابع مفصل تر مراجعه کنند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱