شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

حق های انسانی ما در اسناد بین المللی و ملی کدامند؟ (قسمت اول)

مجموعه بروشورهای حق های انسانی ما در اسناد ملی و بین المللی مروری فشرده بر مفاد برخی از مقررات داخلی و استانداردهای حقوقی بین المللی دارد تا مخاطبان ارجمند آشنایی اجمالی به حق و حقوق خود در موازین یادشده پیدا کنند. قطعاً معرفی بروشورها در حد آشنایی اولیه است و علاقمندان باید در این خصوص به منابع مفصل تر مراجعه کنند.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱