شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
|
|

چرا مقوله حقوق بشر بايد از جمله مهمترين دغدغه هاي همه ما باشد؟

ممکن است برخی از ما شهروندان هنوز به این درک نرسیده باشیم که باید تلاش برای پیشبرد حقوق بشر را یکی از اولویت های فکری و عملی خود قرار دهیم. این بروشور سعی دارد برای دستیابی به درک مزبور کمک رسان باشد.

انتهای متن/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

سایر مطالب

شاخص های حکمرانی شایسته

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بروشور حق بر سلامت

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

روز بین المللی صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱

ادیان و صلح

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۱