یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
|
|
  • کتاب ترجمه الگوی تدوین برنامه ملی اقدام برای مبارزه با خشونت علیه زنان به زودی در روند نشر قرار میگیرد

  • برنامه ریزی برگزاری جشنواره هنری در زمینه حقوق بشر در سال1397 انجام شده وبه زودی اطلاعیه آن منتشر میشود

  • به زودی جلسه معرفی ونقد کتاب راهنمای هنجاری حقوق مدنی وسیاسی اثر دکتر رضا اسلامی استاد حقوق بشر برگزار میشود

  • متن مکتوب سخنرانی دکتر محمد حسین مظفری در نقد دیدگاه دکتر محمد مجتهد شبستری راجع به حقوق بشر به زودی نشر می یابد

  • نقاشی گروهی «کره زمین ودایره انسانیت» که در روز جهانی حقوق بشر آماده شد در بهمن ماه به نمایش عمومی در می آید.